SLOVAKIA

RGB do Kompozitného NTSC a Mono zvuku

KCE-900E
Viacučelové rozhranie pre DVD CAR NAVI NVE-N077P/PS/-N099P na extrakciu RCA AV signálov z RGB výstupu a ich konvertovanie na NTSC formát
Asociované produkty