SLOVAKIA
Predíďte nebezpečným situáciám s Vaším kamiónom, alebo karavanom.
productpic_TRUCK-G500_01

Software pre kamióny k zariadeniam INE-W92xR a INE-W977BT - TRUCK-G500

TRUCK-G500: Profesionálne riešenie pre kamionistov, šoférov karavanov atď. TRUCK-G500 je kompatibilný s  2DIN navigačnými jednotkami  INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R/ INE-W977BT.

Information:

In case the 30 days free of charge Map Update has been downloaded at https://alpine.naviextras.com and installed on the standard INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R / INE-W977BT devices before installing the TRUCK-G500 product, it will not be offered anymore.

Alternatively, Map Updates for TRUCK-G500 can be purchased.

( !!! )Make sure to use a different (Micro) SD card for the Map Updates NOT using the TRUCK-G500 (Micro) SD card.

Informácie o produkte

VLOŽTE ÚDAJE O VAŠOM VOZIDLE:

 • Rozmery (dĺžka, šírka, výška)
 • Aktuálna a maximálna povolená váha
 • Typ nákladu (kategórie nebezpečných nákladov, napr. výbušné, horľavé)
 • Použitie ťahača a počet náprav
 • Maximálna povolená rýchlosť

TRUCK-G500 vypočíta trasu podľa Vami zadanými údajmi o kamióne, alebo karavane. Pokrýva 39 krajín*:

 • Hlavné predpisy pre kamióny (enviromentálne zóny)
 • Trasy pre všetky kategórie nákladu (výbušné, horľavé)
 • Predpisy odbočení pre kamióny
 • Predpisy pre návesy
 • Limity výšky
 • Limity šírky
 • Limity dĺžky
 • Limity váhy
 • Limity širky a výšky pre tunely cez, ktoré budete prechádzať
 • Maximálna povolená váha pre mosty

* Andora, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká rep., Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzko, Nemecko, Gibraltar, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštajsko, Litva, Luxembursko, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovínsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia

Podpora