SLOVAKIA
 Products  Support and others
Plná kontrola a ovládanie Vášho navigačného systému
RUE-M300_1600x1200

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE PRE NVE-M300P

RUE-M300

Diaľkové ovládanie RUE-M300 umožňuje pripojiť navigačný modul NVE-M300P k akémukoľvek staršiemu monitoru alebo multimediálnej jednotke Alpine, ktoré nemajú dotykové ovládanie prostredníctvom štandardného navigačného vstupu a ovládať ho.

Pre ovládanie navigačného modulu NVE-M300P diaľkovým ovládačom RUE-M300 je nutné vykonať aktualizáciu operačného systému v navigačnom module.Aktualizačný softvér pre umožnenie ovládať modul diaľkovým ovládaním.

minimizeButton