SLOVAKIA
 Products  Support and others

Aktualizácia PXA-H800 V1.110 / V2.110

K dispozícii sú 2 rozdielne verzie softvéru. Skontrolujte podľa parametrov nižšie, ktorá verzia je vhodná pre Vašu zostavu.

1. Firmvér Verzia V1.110

 • Ak je použitá hlavná jednotka, ktorá nie je kompatibilná s Alpine Ai-NET

 • Ak je použitá jedna z týchto Ai-NET kompatibilných jednotiek: INA-W910R / IVA-W520R / IVA-D511R / IVA-D511RB / IVAW502R / IVA-W505R / IVA-W202R / IVA-W205R / IVA-D105R / IVA-D106R / IVA-D800R / CDA-117Ri / VPA-B211P / VPA-B222R

   

Stiahnite si PXA–H800 Firmvér
FU_PXA-H800_V1110.zip (Verzia V1.110) - 246MB

(obsahuje softvér pre RUX-C800 a Sound Manager pre PXA-H800)

2. Firmvér Verzia V2.110

 • Ak je použitá jedna z týchto Ai-NET kompatibilných jednotiek: iDA-X301 / iDA-X301RR / iDA-X311 / iDA-X311RR / iDA-X305 / iDA-X305S / CDA-9884R / CDA-9885R / CDA-9886R / CDA-9887R / CDA-105Ri / DVA-9965R / iXA-W407BT / iXA-W404R

 

Stiahnite si PXA–H800 Firmvér
FU_PXA-H800_V2110.zip (Verzia V2.110) - 246MB

(obsahuje softvér pre RUX-C800 a Sound Manager pre PXA-H800)

Inštrukcia

Tento návod popisuje procedúru aktualizácie softvéru pre PXA-H800.


UG_PXAH800_ML.pdf (PDF 2.3 MB; EN, FR, ES, DE, IT, SV)

 

 

Opravy chýb:

 • Odstránenie reziduálneho šumu DSP
 • Uchovanie systémových nastavení v pamäti i pri odpojení batérie alebo Ai-net
 • Vylepšené zálohovanie a obnova dát uložených v predvoľbách (Navi mix nastavenia (ON/OFF), mix hlasových pokynov a nastavenia pre imprint sú uložené v pamäti
 • Nastavenie úrovne subwoofera pre staršie jednotky s Ai-net
 • Vyššia úroveň stredobasu pri DD a dts
 • Vyššia úroveň pre Navi Mix
 • Nový softvér – Sound Manager
 • 64-bit kompatibilná

  Varovanie

  Pred samotnou aktualizáciou softvéru sa ubezpečte, že všetky potrebné zvukové nastavenia máte uložené.

  Všetky nastavenia budú pri aktualizácii zmazané.

  Požiadavky

  • Vysokorýchlostné pripojenie na internet

  Inštrukcie (procedúra je rovnaká pre V1.110 / V2.110)

  1. Stiahnite si aktualizačný súbor (.zip).

  2. Rozbaľte súbor na plochu.

  3. Nainštalujte "SoundManagerforPXA-H800Ver1110_setup.exe" ALEBO "SoundManagerforPXA-H800Ver2110_setup.exe" do Vášho PC.

  4. Pripojte PXA-H800 k Vášmu PC a spustite Sound Manager.

  5. Zvoľte "Option (O)" a potom "PXA-H800 Software Download (M)". 

   

  6. Zvoľte OK.

   

  7. Spustite "Starting PRESET data backup" kliknutím na YES (Všetky dáta z PXA-H800 sa uložia na váš PC.

  Po aktualizácii obnovíte všetky nastavenia v PXA-H800 prostredníctvom tejto zálohy.)

   

   

  8. Po zálohovaní stlačte OK.

   

  9. Zvoľte “PXA-H800_v1110.bin” ALEBO "PXA-H800_v2110.bin" a potom kliknite na "Open". 

   

  10. Aktualizácia sa spustí automaticky. Proces trvá cca 10 minút.

   

  11. Po aktualizácii postupujte podľa pokynov na obrazovke.

   

  12. Po reštarte Sound Manager sa uistite, že sa v PXA-H800 verzia softvéru zmenila na V1.110 ALEBO V2.110

   

  13. Aktualizácia softvéru je ukončená.

  14. Ak používate RUX-C800, vykonajte nasledujúce kroky.

  15. Pripojte PXA-H800/RUX-C800 k PC a spustite Sound Manager.

  (Ak PXA-H800 už bol aktualizovaný s V1.110 ALEBO V2.110 a RUX-C800 je pripojený, objaví sa chybové hlásenie "Version Error" na displeji RUX-C800.)

   

  16. Zvoľte "Option" a potom "RUX-C800 Software Download (F)".

   

  17. Zvoľte OK.

   

  18. Zvoľte “RUX-C800_v1110.bin” ALEBO "RUX-C800_v2110.bin" a potom kliknite na "Open". 

   

  19. Aktualizácia sa spustí automaticky. Proces trvá cca 10 minút.

   

  20. Po aktualizácii postupujte podľa  pokynov na obrazovke.

   

  21. Po reštarte Sound Manager sa uistite, že sa v PXA-H800 a RUX-C800 zmenila verzia softvéru na V1.110 ALEBO V2.110.

   

  22. Aktualizácia je kompletná.