SLOVAKIA
 Products  Support and others

Podmienky používania

PREČÍTAJTE SI TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA AKO POUŽIJETE TENTO SERVER. Použitím stránky, deklarujete svoj ​​súhlas s týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami použitia, prosím, nepoužívajte webové stránky. Vyhradzujeme si právo, podľa nášho uváženia, meniť tieto podmienky kedykoľvek. Preto, prosím kontrolujte tieto podmienky pravidelne pre prípad zmeny. Vaše ďalšie používanie týchto webových stránok po zverejnení zmien podmienok bude znamenať, že ste so zmenenými podmienkami súhlasili.

Copyright, ochranné známky a ďalšie práva priemyselného vlastníctva

Táto webová stránka, vrátane všetkého obsahu, grafiky, kódu a softvéru používaných alebo vstavaných do neho, usporiadanie alebo integrácia všetkých takého obsahu, grafiky, kód alebo softvér, podliehajú autorskému právu a licencii ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand ("ALPINE") a všetky práva k nemu sú špeciálne vyhradené. Akékoľvek použitie, skladovanie, úpravy alebo rozmnožovanie obrazov, grafiky, symbolov, logá, zvuku, videa, animácií alebo textových dokumentov v akomkoľvek formáte a ich každá kombinácia podliehajú predchádzajúcemu písomného súhlasu ALPINE, ktorý môže byť kedykoľvek zrušený.

 

Slová "Alpine" a "Alpine Europe", päť pásikové Alpine logo a názvy, obrázky a fotografie identifikujúce ALPINE produkty a služby sú proprietárne znaky ALPINE. Tieto znaky, a akékoľvek ich zameniteľné alebo farebné variácie a  imitácie, sa nesmú použiť žiadnym spôsobom alebo na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu ALPINE. Nič na tejto webovej stránke sa nesmie považovať za udelenie akéhokoľvek súhlasu na licencie alebo vlastnícke práva ALPINE alebo akejkoľvek tretej strany.

 

S ručením obmedzeným

Súhlasíte s tým, že prístup na stránky a ich obsah prezeráte na vlastné nebezpečenstvo. ALPINE nemôže niesť zodpovednosť za škody alebo zranenia v dôsledku prístupu alebo nemožnosti prístupu alebo z použitia alebo nemožnosti použitia tejto webovej stránky, alebo z toho, že ste sa spoliehal na informácie uvedené na tejto webovej stránke. ALPINE spracoval informácie uvedené na tejto webovej stránke s maximálnou starostlivosťou. Informácie na týchto webových stránkach slúžia čisto pre účely prezentácie ALPINE a jej výrobkov. To však neznamená, že informácie uvedené na tejto stránke sú bezchybné a úplné. Ak budete potrebovať nejakú radu alebo inštrukcie týkajúce sa našich produktov, kontaktujte nás prosím priamo.

 

Odkazy

Odkazy na webové stránky tretích strán sú poskytované používateľom iba kvôli pohodliu. Užívatelia pristupujú na takéto stránky na vlastné riziko. Poskytnutím týchto odkazov, ALPINE nedáva súhlas k ich obsahu. Ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah týchto webových stránok, alebo akejkoľvek zodpovednosti za škody či zranenia vyplývajúce z použitia takéhoto obsahu, v akejkoľvek forme.

Medzinárodní používatelia

Výrobky tu prezentované sú určené len pre trh v rámci Európskej únie. ALPINE nezaručuje, že tieto produkty sú vhodné alebo dostupné pre použitie v iných miestach. Tí, ktorí sa rozhodnú navštíviť túto stránku z miest mimo Európskej únie, tak robia na svoje vlastné riziko a sú zodpovední za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov.

Aplikované právo

Všetky právne nároky či žaloby v spojení s našou webovou stránke alebo jeho použitím podlieha výkladu právnych predpisov Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou ustanovení medzinárodného práva súkromného a Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnom obchode.

 


 

Ochrana dát

Pri použití našich služieb môžete byť požiadaní o osobné informácie. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné. Vaše osobné údaje budú uchovávané a používané v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Osobné údaje zozbierané prostredníctvom tejto webovej stránky, budú použité pre účely plnenia zmlúv a pri zodpovedaní Vvašich požiadaviek. Použitie dát pre účely konzultácie, marketingu alebo prieskumu trhu sa uskutoční iba s vaším výslovným súhlasom.

Váš súhlas s vyššie uvedenými účelmi zahŕňa aj prenos dát do spoločností, ktoré spolupracujú s ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand alebo k tretím stranám spomenutým vo vyhlásení súhlasu. V opačnom prípade, nebude prenos dát uskutočnený.

Váš súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný s účinnosťou do budúcnosti. Prosím, kontaktujte v takom prípade nasledujúcu e-mailovú adresu: ...@alpine.de

Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.

Hosting

Our website is hosted by Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, so that personal data stored on our platforms is transmitted to this processor or its servers. The server is located within the EU.

Of course, we have concluded a data processing agreement with them in accordance with Art. 28 GDPR.

 


 

Imprint

Kontaktné informácie / Zodpovednosť za tento web

ALPS ALPINE EUROPE GmbH
Alpine Brand

Ohmstraße 4

85716 Unterschleißheim

Germany

 

Tel: +49 (0)89 - 32 42 64 - 0

Fax: +49 (0)89 - 32 42 64 - 241

 

Obchodný register Mníchov, HRB 255899

Konatelia spoločnosti

Masami Aihara
Wilfried Baumann
Sascha Kunzmann
Yasushi Motokawa